Zaposleni i bivši zaposleni

Informacija za akcionare koji su stekli akcije kao zaposleni i bivši zaposleni na Aerodromu Nikola Tesla, i u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti upisani na dan 25.01.2011. godine, a u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS“, br. 123/2007 i 30/2010).

Na osnovu spiska zaposlenih i bivših zaposlenih koji je utvrdila Agencija za privatizaciju Vaš broj akcija možete proveriti unosom Vašeg JMBG u polje ispod i odabiranjem polja "Traži". Informacije o kretanju cene akcija AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd možete pronaći na internet stranici Beogradske berze.