Strateški ciljevi

Da bi ostvarilo viziju i misiju, Društvo je za period od 2019. - 2023. godine postavilo  pred sebe sledeće ambiciozne strateške ciljeve:

  • povećanje stručnosti u profesionalnom praćenju realizacije koncesionog ugovora koja je iznad proseka u regionu;
  • proširenje primene standarda kontrole koncesionara kod usklađenosti radova sa tehničkim zahtevima i standardima kvaliteta sa drugim definisanim tehničkim pitanjima;
  • privlačenje interesovanja aerodroma u regionu za konsultantske aktivnosti u postupku sprovođenja koncesije;
  • razvijanje profitabilnih i visoko profesionalnih aktivnosti u skladu sa registrovanim nadležnostima;
  • povećanje efikasnosti svih delatnosti kroz stalno poboljšavanje organizacionih kapaciteta;
  • uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i sveobuhvatno upravljanje rizicima kroz efikasnije prilagođavanje promenama u poslovnom okruženju;
  • razvoj komercijalnih aktivnosti i povećanje prihoda od usluga;
  • povećanje ulaganja u razvoj ljudskih resursa.