Upitnik o praksi korporativnog upravljanja

Detaljnije informacije u vezi sa praksom korporativnog upravljanja možete pronaći u godišnjim upitnicima o praksi korporativnog upravljanja.

NazivPreuzmanje
Upitnik o praksi korporativnog upravljanja 2022Preuzmi
Upitnik o praksi korporativnog upravljanja 2021Preuzmi
Upitnik o praksi korporativnog upravljanja 2020Preuzmi
Upitnik o praksi korporativnog upravljanja 2019Preuzmi
Upitnik o praksi korporativnog upravljanja 2018Preuzmi
Upitnik o praksi korporativnog upravljanja 2015Preuzmi
Upitnik o praksi korporativnog upravljanja 2016Preuzmi
Upitnik o praksi korporativnog upravljanja 2017Preuzmi