Obaveštenja

U skladu sa odlukom Izvršnog odbora AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd od 30.03.2020. godine, u vezi sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji (Sl.glsnik RS 29/2020) i Odlukama Narodne banke Srbije od 17.03.2020. godine, svim licima koja sa AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, odnosno pravnim prethodnikom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd,imaju zaključene Ugovore o stambenom zajmu, odnosno Ugovore o otkupu stana, odobrava se zastoj u otplati obaveza u trajanju od 3 meseca. Nakon isteka perioda zastoja, sva lica nastavljaju sa otplatom obaveza uz produženje roka otplate za 3 meseca. Sva lica koja žele da redovno izmiriju obaveze u ovom periodu, mogu nastaviti sa redovnim uplaćivanjem otplatnih rata.