O nama

Vlada RS i ANT su tokom 2017. godine sproveli postupak čiji je predmet davanje koncesije za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd i obavljanje delatnosti operatera aerodroma. Imajući u vidu da su ugovorne strane ispunile sve uslove tokom prelaznog perioda, izvršen je prenos sertifikata Aerodroma sa ANT na Vinci Airports Serbia d.o.o. Beograd sada Belgrade Airport doo Beograd i koncesija je počela 22.12.2018. godine, čime je došlo do promene pretežne delatnosti AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd koja je sada iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.

 Počev od 22.12.2018. godine ANT, kao akcionarsko društvo koje je zaduženo za praćenje izvršenja obaveza po Ugovoru o koncesiji nastoji da poveća interesovanje aerodroma u regionu za konsultantskim aktivnostima u postupku sprovođenja koncesije kao oblika javno privatnog partnerstva i razvijanjem profitabilnih i visoko profesionalnih aktivnosti u skladu sa registrovanim delatnostima.