Radovi

  • Kotlarnica - tri gen postrojenje
  • Meteo stanica
  • Platforma B
  • Platforma E
  • Platforma C
  • Postrojenje za tretman čvrstog otpada - airside
  • Postrojenje za tretman čvrstog otpada - landside
  • Terminalna zgrada
  • Umetnuta poletno-sletna staza
  • Fotonaponsko postrojenje

Trajanje radova:

-

Postrojenje omogućava proizvodnju toplotne, rashladne i električne energije koja će raditi na prirodni gas bez korišćenja mazuta.
Planirana je ugradnja dva vrelovodna kotla nominalne toplotne snage 2 x 16,2 MW, jednog kotla kapaciteta 10 MW, kao i postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije kapaciteta 1,6 MW.

U postrojenju će se sagorevanjem prirodnog gasa proizvoditi električna energija ukupne snage 1,5 MVA. Proizvedena rashladna energija u ovom postrojenju će se koristiti za hlađenje Terminalnog objekta.

U objektu je predviđen i prostor za smeštaj trafostanice TS Nova Kotlarnica 10/0,4kV/kV, 2x1000kVA i dizel agregata 0,4kV, 1000kVA.

Trajanje radova:

-

Izgradnja nove Meteo stanice na novoj lokaciji u sklopu kompleksa aerodroma, omogućava uklanjanje postojećeg objekta Meteo stanice radi izgradnje umetnute poletno-sletne staze.

Površina pobjekta iznosi oko 200 m2.

Radovi na izgradnji Meteo stanice su završeni i objekat je pušten u probni rad.

Trajanje radova:

-

Pre izvođenja radova na proširenju, platforma B je imala 7 parking pozicija namenjenih za parkiranje vazduhoplova kodnog slova C. Nakon rekonstrukcije i dogradnja platforme omogućaveno je istovremeno parkiranje 8 vazduhoplova kodnog slova C i 1 vazduhoplov kodnog slova E.

Ukupna površina dogradnje iznosi 11.143 m2.

Trajanje radova:

-

Nova platforma E omogućava parkiranje 3 vazduhoplova kodnog slova C. Dodatno je omogućeno parkiranje jednog vazduhoplova kodnog slova E (E1a).

Površina platforme iznosi 24.645 m2.

Radovi na izgradnji platforme E su završeni u junu 2021. godine, dok je ugovorni rok jul 2024. godine.

Trajanje radova:

-

Proširenje platforme C obezbeđuje dodatnih 7 parking pozicija za parkiranje vazduhoplova kodnog slova C (C11-C17), i jednu alternativnu za vazduhoplove kodnog slova E (C11a).
Izgradnja proširenog dela platforme C planirana u dve faze. Prva faza podrazumeva izgradnju 4 parking pozicije (C11 – C14) dok Faza 2 podrazumeva izgradnju 3 parking pozicije (C15-C17).

Površina Faze 1 – 26.944 m2 Površina Faze 2 – 18.353 m2 Ukupna površina – 45.298 m2

Prva faza izvođenja radova na proširenju platforme C je završena.

Trajanje radova:

-

Izgradnjom postrojenja i pumpne stanica za evakuaciju fekalnih otpadnih voda iz aviona u okviru obezbeđivano - restriktivne zone aerodroma biće omogućeno ručno sortiranje otpada i njegovo privremeno skladištenje do momenta transporta na odgovarajuće lokacije za trajno odlaganje.

Radovi na izgradnji postrojenja su završeni.

Trajanje radova:

-

Izgradnjom objekta na javnoj strani biće omogućeno prikupljanje čvrstog otpada sa javne strane, ručno sortiranje i njegovo privremeno skladištenje do trenutka kada se on dalje transportuje na odgovarajuće lokacije za trajno odlaganje.

Radovi na izgradnji postrojenja su završeni.

Trajanje radova:

-

Cilj izvođenja građevinskih radova na dogradnja Terminala 2 na delu postojeće pristupne saobraćajnice uz objekat Terminala, je proširenje prostora za podizanje prtljaga i sistema za rukovanje istim (BHS - baggage handling system) koje je dovelo do izmeštanja dolaznog hola u novi dogradjeni deo terminalne zgrade. Deo saobraćajnice i podzemne instalacije se ruše/ukidaju i izmeštaju.
Nakon završetka izvođenja radova povećaće se kapaciteti i promeniće se geometrija dolaznog hola, prostora za podizanje prtljaga i sistema za rukovanje prtljagom (BHS - baggage handling system).

Trajanje radova:

-

Dogradnja fingerskog hodnika C omogućava razdvajanje tokova odlazećih i dolazećih putnika novim koridorom, a dodatno obezbeđuje novih 8 izlaza za kontaktne parking pozicije i 4 izlaza za prevoz putnika autobusom do udaljenih parking pozicija.
Izvođenje radova je završeno i objekat je pušten u upotrebu kroz probni rad.

Trajanje radova:

-

Nova čekaonica za pristup udaljenim parking pozicijama može da prihvati jedan vazduhoplov kodnog slova C sa 170 putnika, ili istovremeno dva vazduhoplova tipa ATR-72.
Objekat je pušten u upotrebu, i trenutno van upotrebe zbog izvođenja radova faze 1.4.

Trajanje radova:

-

U postojećem fingerskom hodniku A u toku su građevinski radovi na rekonstrukciji i dogradnji postojećih fingerskih hodnika A u delu od čekaonice A5 do čekaonice A10.
Završeni su građevinski radovi na dogradnji dela objekta kod čekaonice A10, kojom su formirani sadržaji koji pripadaju prostorijama za pritvor osoba sa INAD statusom (osobe kojima nije dozvoljen ulaz u Republiku Srbiju).

Trajanje radova:

-

Formiranjem centralizovane bezbednosne kontrole i izgradnjom krovnog koridora i vertikalnih komunikacija u ovoj fazi, omogućeno je razdvajanje tokova putnika. Do objekta koji predstavlja funkcionalnu celinu i povezivanje sa fazom 1.2 je pušten u upotrebu kroz probni rad.
U toku su radova na čekaonici C5-C6 i delu transfer zone.

Trajanje radova:

08/08/2022 - 01/11/2022

Na kompleksu Aerodroma se prvi put nakon 60 godina pristupa izgradnji nove poletno-sletne staze.

Projekat izgradnje umetnute poletno sletne staze sa sistemom rulnih staza podrazumeva izgradnju:
- Poletno-sletne staze 12R-30L dimenzija 3,500m x 60 m uključujući zaštitnu površinu kraja poletno-sletne staze (RESA) na oba kraja poletno-sletne staze:
- Četiri rulne staze za brzi izlazak vazduhoplova (RETs);
- Sistem rulnih staza koje povezuju umetnutu poletno-sletnu stazu i paralelnu rulnu stazu A;
- Prateću infrastrukturu neophodnu za instrumentalni prilaz kategorije III, ILS Cat III;
- Novu transformatorsku stanicu TS AGL predviđena za napajanje sistema svetlosnog obeležavanja.

Trajanje radova:

-

Izgradnjom fotonaponskog postrojenja omogućeno je da se električna energija dobijena iz obnovljivih izvora upotrebi za napajanje električnom energijom potrošača na kompleksu aerodroma.
Instalisana snaga postrojenja iznosi 1 MWp.
Predviđeno je da se fotonaponsko postrojenje priključi na 0,4kV niskonaponsko izvodno polje TS „Parking” i time obezbedi napajanje za potrošače prevashodno u TS „Parking”, a zatim na sve ostale potrošače u prstenu AB-4.
Potrošači u okviru prstena biće nove transformatorske stanice (TS) 10/0,4 kV/kV objekata Terminal 3 i Platforma C.