Organizaciona šema

Na priloženoj infografici možete videti organizacionu šemu preduzeća

organizaciona shema antb