Izvršni odbor

NazivPreuzmanje
Odluka Izvršnog odbora o isplati dividende za 2018. godinuPreuzmi
Odluka Izvršnog odbora o isplati dividende za 2016. godinuPreuzmi
Odluka Izvršnog odbora o isplati dividende za 2015. godinuPreuzmi
Odluka Izvršnog odbora o isplati dividende za 2014. godinuPreuzmi
Odluka o isplati međudividende i dividende akcionarima za 2014. godinuPreuzmi
Odluka o isplati međudividende i dividende akcionarima za 2014. godinuPreuzmi
Odluka o isplati dividende akcionarima za 2013. godinuPreuzmi
Odluka o isplati dividende akcionarima za 2013. godinuPreuzmi
Odluka o iznosu dividende po akciji za poslovnu 2013. godinu, danu, postupku i načinu isplatePreuzmi
Odluka o isplati dividende akcionarima za 2012. godinu preko Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednostiPreuzmi
Odluka o isplati dividende za poslovnu 2012. godinuPreuzmi