Izvršni odbor

NazivDatumPreuzmanje
Odluka Izvršnog odbora o isplati dividende za 2018. godinu26/11/2019Preuzmi
Odluka Izvršnog odbora o isplati dividende za 2016. godinu26/11/2019Preuzmi
Odluka Izvršnog odbora o isplati dividende za 2015. godinu26/11/2019Preuzmi
Odluka Izvršnog odbora o isplati dividende za 2014. godinu26/11/2019Preuzmi
Odluka o isplati međudividende i dividende akcionarima za 2014. godinu26/11/2019Preuzmi
Odluka o isplati međudividende i dividende akcionarima za 2014. godinu26/11/2019Preuzmi
Odluka o isplati dividende akcionarima za 2013. godinu26/11/2019Preuzmi
Odluka o isplati dividende akcionarima za 2013. godinu26/11/2019Preuzmi
Odluka o iznosu dividende po akciji za poslovnu 2013. godinu, danu, postupku i načinu isplate26/11/2019Preuzmi
Odluka o isplati dividende akcionarima za 2012. godinu preko Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti26/11/2019Preuzmi
Odluka o isplati dividende za poslovnu 2012. godinu26/11/2019Preuzmi