O nama

Dobrodošli na ANTB

Vlada Republike Srbije i AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd  su tokom 2017. godine sproveli postupak čiji je predmet davanje koncesije za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd i obavljanje delatnosti operatera aerodroma. Imajući u vidu da su ugovorne strane ispunile sve uslove tokom prelaznog perioda, izvršen je prenos sertifikata Aerodroma sa ANT na Vinci Airports Serbia d.o.o. Beograd sada Belgrade Airport doo Beograd i koncesija je počela 22.12.2018. godine, čime je došlo do promene pretežne delatnosti AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd koja je sada iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.

ANTB Aerodrom Nikola Tesla
Usluge

čime se bavimo

  • 01
    PRAĆENJE
    koncesije
  • 02
    KONSULTANTSKE
    usluge
ANTB Pracenje koncesije
PRAĆENJE koncesije

Počev od 22.12.2018. godine svi zaposleni AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd prešli su kod poslodavca Belgrade Airport d.o.o Beograd, dok je ANT nastavio da postoji sa ukupno 36 zaposlenih zaduženih da u okviru Pravnog, Tehničkog i Finansijskog tima prate koncesiju i da se kao jedan od dva Davaoca koncesije bave nadzorom nad izvršenjem obaveza sadržanih u Ugovoru o koncesiji.

KONSULTANTSKE usluge

Tim AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd je sačinjen od iskusnih stručnjaka za različite oblasti korporativnog upravljanja, planiranja, rada i realizacije operatera aerodroma, avioprevoznika, građevinskih društava kao i za savetodavne usluge finansijskog i pravnog tipa.

Dodatno je cilj da iskustvo timskog rada u pripremi velikih infrastrukturnih projekata od pripreme do realizacije ponudimo trećim licima sa namerom da sve što je naučeno u postupcima privatizacija, restukturiranja Sistema i najnovijem projektu javno-privatnog partnerstva sa elementom koncesije bude dodatni izvor prihoda ANTB.

Istovremeno je težnja da se iskustvo koje su stekli rukovodioci ANTB kao i tim leader pretoči u transmisiju znanja trećim licima kroz radionice i edkuativne habove.

ANTB konsultantske usluge