VATROGASNO VOZILO 8H8 SA PRODUŽENOM RUKOM ZA GAŠENjE POŽARA-PRETHODNO OBAVEŠTENjE

Informacije
  • Kategorija Dobra
  • Status Aktivna
  • Datum od: 31/10/2014
  • Datum do: 15/12/2014