'ODRŽAVANjE TELEFONSKE CENTRALE I OPREME I MATERIJAL I REZERVNI DELOVI ZA TELEFONSKU CENTRALU' BROJ 6/17

Informacije
  • Kategorija Usluge
  • Status Aktivna
  • Datum od: 19/07/2017
  • Datum do: 28/07/2017