ODRŽAVANjE STANDARDNE INFORMATIČKE OPREME – ODRŽAVANjE ČITAČA KUPONA ZA UKRCAVANjE U VAZDUHOPLOV (BOARDING GATE READER – BGR), ODRŽAVANjE ŠTAMPAČA ID KARTICA I ODRŽAVANjE MOBILNIH TELEFONA jn br. 79/17

Informacije
  • Kategorija Usluge
  • Status Aktivna
  • Datum od: 31/05/2018
  • Datum do: 08/06/2018