MERENjE SVETLOTEHNIČKIH KARAKTERISTIKA SVETILjKI SSO SA IZDAVANjEM IZVEŠTAJA I MERENjE JAČINE OSVETLjAJA jn br. 120/16

Informacije
  • Kategorija Usluge
  • Status Aktivna
  • Datum od: 23/12/2016
  • Datum do: 16/01/2017