MERENjE JAČINE AMBIJENTALNOG EKVIVALENTA DOZE, IZRADA PROJEKTA MERA RAD.SIG I BEZBEDNOSTI, OSPOSOBLjAVANjE RADNIKA ZA SPROVOĐENjE MERA ZAŠTITE OD JONIZUJUĆEG ZRAČENjA jn br. 159/15

Informacije
  • Kategorija Usluge
  • Status Aktivna
  • Datum od: 01/06/2016
  • Datum do: 10/06/2016