IZRADA IZMENA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE OBJEKTA T 2 I IZRADA IZVEŠTAJA O ZATEČENOM STANjU OBJEKTA U SKLADU SA ZOO I IZRADA PROJEKTA ZA IZVOĐENjE OBJEKTA VEZNI DEO IZMEĐU T1 I T2, U SKLADU SA ZOO' BR. 35/2017

Informacije
  • Kategorija Usluge
  • Status Aktivna
  • Datum od: 17/07/2017
  • Datum do: 17/08/2017