BAŽDARENjE SONDI NA REZERVOARIMA ZA GORIVO I BAŽDARENjE I SERTIFIKOVANjE OPREME NA PRETAKAČKOJ STANICI I AVIOCISTERNAMA jn br. 63/15

Informacije
  • Kategorija Usluge
  • Status Aktivna
  • Datum od: 19/02/2016
  • Datum do: 29/02/2016