USLUGA ODRŽAVANjA I INTEGRACIJE SISTEMA ZA PRAĆENjE I ANALIZU LjUDSKIH RESURSA U POSLOVNO-INFORMACIONI SISTEM jn br. 82/2017

Informacije
  • Kategorija Usluge
  • Status Aktivna
  • Datum od: 12/12/2017
  • Datum do: 12/01/2018