ANGAŽOVANjE PREDAVAČA TREĆIH LICA ZA OBUKU PROFESIONALNI VATROGASAC I OBUKU POMOĆNO VATROGASNO OSOBLjE jn br. 12/14

Informacije
  • Kategorija Usluge
  • Status Aktivna
  • Datum od: 11/07/2014
  • Datum do: 30/07/2014