PRODUŽENjE I PROŠIRENjE MICROSOFT LICENCI (SA - SOFTWARE ASSURANCE) jn br. 40/2014

Informacije
  • Kategorija Dobra
  • Status Aktivna
  • Datum od: 06/01/2015
  • Datum do: 09/02/2015