OBUKA ZAPOSLENIH ZA SIGURAN I BEZBEDAN RAD NA ODRŽAVANjU SISTEMA VANDERLANDE U NEKIM OD SPECIJALIZOVANIH CENTARA ZA STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE RADI STICANjA POTVRDE O OSPOSOBLjENOSTI jn br. 132/15

Informacije
  • Kategorija Usluge
  • Status Aktivna
  • Datum od: 12/04/2016
  • Datum do: 25/04/2016