IZRADA STUDIJE VALORIZACIJE SAOBRAĆAJNE TEHNOLOGIJE I OBJEKATA I IZRADE KONCEPTA RAZVOJA JEDINSTVENO FUNKCIONALNOG KOMPLEKSA TERMINALA 1 AERODROMA NIKOLA TESLA BEOGRAD jn br. 98/15

Informacije
  • Kategorija Usluge
  • Status Aktivna
  • Datum od: 17/03/2016
  • Datum do: 05/04/2016